Kategorija Javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vacuum epruveta za sedimentaciju za aparata SRS 20/II

Više

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku solucija (reagenasa) za čišćenje biohemijskog analizatora (BT 4500)

Više

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijskog posuđa i pribora

Više

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku dezinficijenasa za radne površine

Više

Obrazac praćenja realizacije ugovora

Više

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku telekomunikacijskih usluga

Više

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku materijala za ispune zubi

Više

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci

Više

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku rezervnih dijelova za popravku vozila

Više

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku uređaja za prikazivanje vena prilikom venepunkcije

Više