Kategorija Javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku rezervnih dijelova

Više

Odluka o poništenju postupka javne nabavke sanitetsko-zavojnog materijala

Više

Obrazac praćenja realizacije ugovora

Više

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vacuum epruveta

Više

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku štampanog kancelarijskog materijala

Više

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja imovine

Više

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku rezervnih dijelova za popravku službenog vozila VW Passat

Više

Plan nabavki za 2020. godinu

Više

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku reagenasa za biohemijski analizator BT 4500

Više

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku digitalnog radiografskog sistema

Više