Kategorija Javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja vozila

Više

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja

Više

Obrazac praćenja realizacije ugovora

Više

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku dodatnih radova za dogradnju Centra za mentalno zdravlje u zajednici

Više

Obavještenje o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci

Više

Odluka o poništenju postupka nabavke stomatološkog materijala – LOT 3 -PRIBOR ZA ENDODONCIJU

Više

Odluka o poništenju postupka nabavke stomatološkog materijala – LOT 2 -ZUBARSKI POTROŠNI MATERIJAL

Više

Odluka o poništenju postupka nabavke stomatološkog materijala – LOT 1 -MATERIJAL ZA ISPUNE ZUBI

Više

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku TNP(LPG) propan-butan plina sa postavljanjem i montažom opreme za skladištenje i primjenu TNP(LPG) propan-butan plina

Više

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku lož ulja

Više