Kategorija Javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku rezervnih dijelova za popravak službenih vozila

Više

Obrazac praćenja realizacije ugovora

Više

Odluka o poništenju postupka javne nabavke sanitetskog/zavojnog materijala

Više

Odluka o poništenju postupka nabavke dezinfekcionih sredstava u medicini

Više

Odluka o poništenju postupka nabavke vacuum epruveta

Više

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku potrošnog/sanitetskog materijala

Više

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku reagenasa za hematološki brojač SYSMEX XP 300

Više

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ampuliranih lijekova i ostalih oblika lijekova za terapijsko dijagnostičku primjenu grupe A,C,D,G,M,N,R i S lijekova po ATC klasifikacij

Više

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku RTG filmova, razvijača i fiksira

Više

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku reagensa za imunohemijski analizator MINI VIDAS

Više