Kategorija Javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku testova za korona virus

Više

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sanitetskog – zavojnog materijala

Više

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku rezervnih dijelova za popravku službenih vozila

Više

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku testova za korona virus – BAT

Više

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku štampanog kancelarijskog materijala

Više

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku servera (hardvera)

Više

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vacuum epruveta

Više

Odluka o poništenju postupka javne nabavke štampanog kancelarijskog materijala

Više

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku reagenasa za biohemijski analizator BT 4500

Više

Obrazac praćenja realizacije ugovora

Više