Kategorija Javne nabavke

Obavještenje o odgađanju postupka javne nabavke reagenasa za biohemijski analizator BT 4500

Više

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku rezervnih dijelova za popravku službenih vozila

Više

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Više

Obrazac praćenja realizacije ugovora

Više

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku reagenasa za hematološki brojač SYSMEX XP 300

Više

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku potrošnog-sanitetskog materijala

Više

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ampuliranih lijekova po ATC klasifikaciji

Više

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja imovine

Više

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku digitalnog radiografskog sistema

Više

Izvod iz plana nabavki za 2020. godinu

Više