Kategorija Obavijesti

Javni oglas za prijem u radni odnos

Više

Sistematski pregledi djece za upis u predškolske/školske ustanove

Sistematski pregledi za upis u predškolske/školske ustanove obavljat  će se u prostorijama dječijeg dispanzera u periodu od 13.01.2020 do 31.01.2020 godine od 08 do 13 sati. Ljekarski pregledi su besplatni.

Više

Nalazi voda na općini Zavidovići

Više

Javni oglas za prijem u radni odnos

Više

Javni oglas za prijem u radni odnos

Više

Provođenje imunizacije u osnovnim školama u Općini Zavidovići u 2019 godini

Vakcinacija će se obavljati po sljedećem rasporedu:

18.09.2019 – Osnovna škola Gostović u prostorijama ambulante Gostović od 09:00 – 10:30 sati.

18.09.2019 – Osnovna škola Kovači u prostorijama ambulante Kovači od 12:30 – 14:00 sati.

19.09.2019 – Osnovna škola Hajderovići u prostorijama ambulante Hajderovići od 10:30 – 12:00 sati.

19.09.2019 – Osnovna škola Vozuća u prostorijama ambulante Vozuća od 10:00 – 11:30 sati.

24.09.2019 – I osnovna škola u prostorijama Službe za zdravstvenu zaštitu djece i omladine od 8:00 do 10:30 sati.

25.09.2019 – II osnovna škola u prostorijama Službe za zdravstvenu zaštitu djece i omladine od 8:00 – 11 sati.

Više

Javni oglas za prijem u radni odnos

Više

Pružanje zdravstvenih usluga penzionerima u 2019.g. po programu Općine Zavidovići

Općina Zavidovići je budžetom za 2019. godinu planirala finansijska sredstva za pružanje zdravstvenih usluga penzionerima. Prema kriterijima za utrošak sredstava na transferu pravo na zdravstvene usluge iz budžetskih sredstava imaju penzioneri i supružnici penzionera jedan put godišnje i to pod sljedećim uslovima :

– da visina penzije ne prelazi 475,00 KM (237,50 EUR)

– da je najniža penzija ostvarena u Bosni i Hercegovini u iznosu od 326,00 KM (u slučaju niže penzije korisnik je dužan konsultovati Udruženje penzionera Općine Zavidovići)

– da korisnik usluge uz zdravstvenu knjižicu priloži i zadnji ček penzije i ličnu kartu korisnika

Program će trajati dok se ne utroše finansijska sredstva predviđena budžetom za ove namjene.

Više

Savjetovalište za trudnice

Savjetovalište za trudnice počinje sa radom 16.01.2019 godine u Sali za predavanje na Službi za zdravstvenu zaštitu djece i omladine i radit će svake sedmice srijedom i to:

Od 13:00 – 13:30h Đerzić dr Haris

Od 13:30 – 14:00h Džaferović Muminović dr Nermina

Više

Sistematski pregledi djece za upis u predškolske/školske ustanove

Sistematski pregledi za upis u predškolske/školske ustanove obavljat  će se u prostorijama dječijeg dispanzera u periodu od 14.01.2019 do 31.01.2019 godine od 08 do 13 sati. Ljekarski pregledi su besplatni.

Više