Kategorija Obavijesti

Obaviještenje građanima za dobijanje QR koda

Više

Obavijest o vakcinaciji protiv COVID 19

Više

Javni oglas za prijem u radni odnos

Više

Obavještenje za građane

Obavještavaju se građani općine Zavidovići da je  JU Dom zdravlja Zavidovići  stavila u funkciju dva nova broja mobilnih telefona i to:

  •  Služba za porodičnu medicinu – 061/287 516,  koji se može koristit radnim danima od 07:00 -19:00 sati
  • Službu za opštu medicinu, kućno liječenje i polivalentnu patronažu – 061/287 598, koji se može koristiti radnim danima od  07:00-15:00 sati.

Na iste brojeve mobilnih telefona građani mogu komunicirati sa medicinskim tehničarima radi naručivanja za pregled kod ljekara, te korištenja ostalih usluga u navedenim službama Doma zdravlja.

Više

Obavještenje

Obavještavaju se građani općine Zavidovići  da je JU Dom zdravlja Zavidovići  organizovala  dijabetološko savjetovalište, koje radi svakog utorka i četvrtka od 13:00 do 15:00 sati.

Svi pacijenti koji žele posjetiti dijabetološko savjetovalište molimo da se naruče na broj telefona :032-879-056

Više

Sistematski pregledi djece za upis u školske ustanove

Sistematski pregledi djece za upis u osnovnu školu obavljati  će se u prostorijama službe za zdravstvenu zaštitu djece i omladine u periodu od 08.03.2021 do 30.04.2021 godine. od 08 do 13 sati.Roditelji su dužni zakazati termin pregleda na broj telefona 032-879-060 zbog novonastale epidemiološke situacije. Ljekarski pregledi su besplatni.

Više

Zahtjev za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju

Zahtjev se može dostaviti putem:

e-maila: polikzav@bih.net.ba

faxa: 032-878-877

putem pošte ili direktno u službu za Higijensko epidemiološke poslove

U prilogu zahtjev za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju.

Više

Nalazi voda na općini Zavidovići

Više

Provođenje imunizacije u osnovnim školama u Općini Zavidovići u 2020 godini

Vakcinacija će se obavljati po sljedećem rasporedu:

16.12.2020 – I osnovna škola od 12:30 do 14:30 sati.

16.12.2020 – Osnovna škola Kovači od 11:30 – 13:00 sati.

17.12.2020 – II osnovna škola od 9:00 – 11 sati.

17.12.2020 – Osnovna škola Vozuća od 09:30 – 11:00 sati.

17.12.2020 – Osnovna škola Gostović od 09:30 – 11:00 sati.

17.12.2020 – Osnovna škola Hajderovići od 11:00 – 12:30 sati.

Više

Obavijest o izdavanju ljekarskih uvjerenja

Obavještavaju se  građani da JU Dom zdravlja Zavidovići obavlja ljekarske preglede radi izdavanja svih vrsta ljekarskih uvjerenja radnim danima od 07:00 – 10:00 sati.

Više