Služba za hitnu medicinsku pomoć

SHP 03  SHP 04  OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

SLUŽBA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ:
  • Vrši hitnu medicinsku dijagnostiku i zbrinjava povrijeđene i oboljele pružajući hitnu medicinsku pomoć
  • Obavlja obrade rana i previjanja
  • Vrši transport povrijeđenih i oboljelih sanitetskim vozilima te obavlja potrebne prateće radnje za smještaj pacijenta
  • Obavještava nadležne organe o pojavi zaraznih oboljenja, trovanja i drugih nezgoda
  • Osoblje je educirano i posjeduje certifikate Evropskog reanimacionog vijeća (ERC)

HITNA MEDICINSKA POMOĆ PRUŽA SE U NEPREKIDNOM TRAJANJU OD 00-24 SATA