Raspored rada specijalista

Raspored rada specijalista u Službi hitne medicinske pomoći

SPECIJALISTA TRAUMATOLOG UTORAK 12:00 h
SPECIJALISTA UROLOG ČETVRTAK od 14:30 h
SPECIJALISTA HIRURG – VASKULARNI SVAKA DRUGA SRIJEDA 15:00 h
SPECIJALISTA ORTOPED ČETVRTAK 11:30 h

Raspored rada specijalista u Centru za mentalno zdravlje

SPECIJALISTA NEUROHIRURG SVAKA DRUGA SRIJEDA od 10:30 h
SUBSPECIJALISTA  REUMATOLOG 1-2 x MJESEČNO

Raspored rada specijalista u Službi za opću medicinu

SPECIJALISTA OFTALMOLOG PONEDJELJAK od 13:00 h

Raspored rada specijalista KB Zenica u Specijalističkoj ambulanti

(Gradska apoteka)
SPECIJALISTA ORL UTORAK, ČETVRTAK I PETAK od 10:30 h
SPECIJALISTA HIRURG PONEDJELJAK, SRIJEDA I PETAK od 10:30 h
SPECIJALISTA OFTALMOLOG PONEDJELJAK,UTORAK, SRIJEDA, ČETVRTAK od 10:30 h
SPECIJALISTA DERMATOLOG (U SLUŽBI ZA PLUĆNE BOLESTI SA ATD) PONEDJELJAK I ČETVRTAK od 11:00 h