Služba za higijensko-epidemiološke poslove

U SLUŽBI ZA HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKE POSLOVE RADE:
 • Ljekar specijalista epidemiolog
 • Diplomirani sanitarni inženjer
 • Sanitarni tehničar
 • Medicinski tehničar

Služba provodi sljedeće aktivnosti :

 • Prati i analizira higijenske i epidemiološke prilike čovjekove okoline
 • Provodi protivepidemiološku zaštitu
 • Vodi aktivni nadzor nad kliconošama
 • Vodi nadzor nad zaposlenima u prometu životnih namirnica i drugim radnim mjestima (sanitarni minimum, sanitarne knjižice, sanitarno sistematski pregled prosvjetnih radnika)
 • Provodi DDD poslove (dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija)
 • Provodi mjere sanacije endemskih žarišta zaraznih bolesti
 • Kontroliše vodne objekte (uzorkovanje vode na mikrobiološku i hemijsku analizu, dezinfekcija vode i vodnih objekata)
 • Kontroliše školsku komunalnu i prehrambenu higijenu